Other Indonesian Dances

Jaipongan Bajidor Kahot (A popular Betawi dance from Jakarta)

Tari Payung (Umbrella dance, Minangkabau, Sumatra)

Jaipongan Bajidor Kahot (A popular Betawi dance from Jakarta)

Tari Rantak (Martial arts dance, Minangkabau, Sumatra)

Tari Énggang (Hornbill dance, Kalimantan)