Other Indonesian Dances

Jaipongan Bajidor Kahot (A popular dance from West Java)

Tari Payung (Umbrella dance, Minangkabau, Sumatra)

Jaipongan Bajidor Kahot (A popular dance from West Java)

Tari Rantak (Martial arts dance, Minangkabau, Sumatra)

Tari Énggang (Hornbill dance, Kalimantan)