top of page

Other Indonesian Dances

Jaipongan Bajidor Kahot (A popular dance from West Java)

Jaipongan Bajidor Kahot (A popular dance from West Java)

Tari Payung (Umbrella dance, Minangkabau, Sumatra)

Tari Rantak (Martial arts dance, Minangkabau, Sumatra)

Tari Énggang (Hornbill dance, Kalimantan)

bottom of page